Referat

Det er lagt ut referat frå årsmøtet for 2023, samt frå første styremøte for 2024 under referat. Referat frå møter vil bli lagt ut på denne sida framover. I referata vil det også vere tidspunkt for neste møte.

Neste styremøte vil bli 19. mai, evt forslag til saker må sendast til styret før dette.