Idrettsbasar

Idrettsbasaren blir holdt kvart år i slutten av oktober i gymsalen på Flatraket skule. Her er det åresal med flotte premiar og kafe med kaffi og kaker.

På idrettsbasaren blir det også delt ut premiar til vinnarane i dei ulike klassene i Fjelltrimmen.

Sjå årsplanen for neste idrettsbasar.