Idrettsbasar

Idrettsbasaren blir holdt kvart år i slutten av november i gymsalen på Flatraket skule. Her er det åresal med flotte premiar og kafe med kaffi og kaker. Dei siste åra har vi kombinert Idrettsbasaren med julegrantenning.

På idrettsbasaren blir det også delt ut premiar til vinnarane i dei ulike klassene i Fjelltrimmen.

Sjå årsplanen for neste idrettsbasar.