Julemesse

Idrettslaget arrangerar Julemesse i slutten av november i klubbhuset. Her er det mulig å kjøpe ulike handverksprodukt laga av bygdefolket.

Sjå årsplanen for neste Julemesse.