Barne- og ungdomsgruppa

Flatraket idrettslag har følgende faste aktiviteter for barn og ungdom:

Treningstidene finn du her.

I tillegg arrangerast det idrettsdag, sykkeldag, fjelldag og andre aktivitetar. Sjå årsplanen og følg med på Facebook for informasjon.