Leiketrim

Vi har to klasser med leiketrim 0-3år og 4-5 år. Det er lavterskeltilbod der vi møtes i gymsalen til leik og moro. Borna må ha med foreldre/vaksne.

Dette er eit populært tilbod og vi oppfordrar alle med born i dei aktuelle aldersgruppene til å møte opp.

Sjå treningstidene her.