Leiketrim

Vi har ei klasse med leiketrim 3-6 år. Det er lavterskeltilbod der vi møtes i gymsalen til leik og moro. Borna må ha med foreldre/vaksne.

Dette er eit populært tilbod og vi oppfordrar alle med born i den aktuelle aldersgruppa til å møte opp.

Sjå treningstidene her.