Turn

Flatraket er ei lita bygd med stor turnglede. Vi starta opp med turn allereie i 1976 og har  holdt på i over 40 år med troppsturn.

Samansetting av gruppene varierar etter antal deltakarar og trenarar, dei siste åra har vi hatt om lag 30 aktive turnarar frå 1 til 10 klasse. Det er frivillige foreldre/bygdafolk som har vore trenarar.

Vi har i dag klasser for 1-2. klasse, 4-7. klasse og 8-10. klasse. Klassene kan endre seg år for år, avhengig av kor mange som ønsker å vere med frå kvart årstrinn.

Turnen startar som regel opp etter haustferien, og det er treningar ein gong i veka fram til vi avsluttar med å vise fram programmet vårt på barneturnstevne i slutten av april kvart år.

Ta kontakt om du ønsker meir informasjon eller om du har born som ønskjer å vere med på turn i Flatraket Idrettslag.

Turndans

Vi har to klasser med turndans, 1-3. klasse og 4-7.klasse. Malin Fure er trenar for klassa 1-3.klasse, og Helena Gangeskar Fure er trenar for klassa 4-7. klasse.

Trampett

Vi har to klasser med trampett, 1-4. klasse og 5-7. klasse. Klassene vart starta opp hausten 2019, og har blitt eit veldig populært tilbod.

Sparebankstiftinga sponsa innkjøp av nytt turnutstyr hausten 2019