Medlemskap i Flatraket Idrettslag

Flatraket Idrettslag brukar Spond som godkjent medlemssystem. Alle medlemmar i idrettslaget må derfor vere registrert i Spond. Dette gjeld alle aktive medlemmar, alle frivillige, alle som ønsker å være med i Fjelltrimmen, og alle som ellers ønsker å vere medlem i idrettslaget.

Vi er pålagt av NIF å bruke eit godkjent medlemssystem for registrering av medlemmar, og innrapportering til forbundet. Innrapportere medlemmar er også grunnlaget for mange av støtteordningane som kulturmiddel og lokale aktivitetsmidlar (LAM).

Spond vil også bli brukt til å fakturere medlemskap og treningsavgifter.

Skjema for innmelding i idrettslaget finn du her:

Innmeldingsskjema Spond

Fyll ut informasjonen i skjemaet korrekt. Sjå meir informasjon om innmelding i dokumentet under.

Informasjon om gjeldande kontingentar for idrettslaget finn du her.