Vedtekter og årsmøtet

Lov av Flatraket Idrettslag

Her finn du Lov av Flatraket Idrettslag.

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslaget sitt øverste styrande organ. Her kan du bli med å stemme på kandidatar til neste års styre, du kan fremje eigne saker (sakene må vere sendt inn på forhånd), og stemme på sakene på agenda. Her er det gjennomgang av årsmeldingane for hovedstyret og undergruppene, og budsjettet for neste år blir vedtatt.

Det blir holdt styremøte innan utgongen av mars kvart år.

Ein kan møte opp på årsmøtet utan å vere redd for å måtte stille til val på ledige postar i styret. Valnemda vil finne kandiatar til alle åpne posisjonar på førehand. Det er likevel mogleg å kome med benkeforslag om ein ønsker å stille til val, eller om en ønskjer å nominere andre kandidatar.