Fjelltrimmen

På fjella rundt Flatraket, Flatraksdalen og Nordpollen finn du 12 merka fjellpostar. Oversiktskartet under viser plasseringa til alle postane. Kartet er også tilgjengelig som nedlastbar pdf på linken under.

Kvar post gir poeng, og ved årsavslutninga i oktober/november blir alle poenga summert. I tabellen under finn du poengoversikta for postane. For å delta i fjelltrimmen må postane registrerast med appen Georeg. Opptjeningsperioda er 1. oktober – 1. oktober.

Det er premiering til barne og voksenklasser, og premieutdelinga foregår på den årlige Idrettsbasaren som blir arrangert i gymsalen i slutten av oktober.

Kartet over er laga på Norgeskart.no. Dei raude trekantane [] indikerar plasseringane til postane. Dei grøne firkantane [] indikerer alternative startpunkt.

Link til kartet over med innteikna postar finn du her (Norgeskart.no).

Poeng i fjelltrimmen:

PostPoengPlassering
Torvhusa
Sætrekupane
Nordpollvatnet
Håvika
Esterbekken
Selet
Håkonshallen
Lynghaughornet
Koppen
Johannevatnet
Navneberget
Alskartinden
Synnevahornet
Gangeskaregga
2
2
2
2
4
6
6
6
6
6
8
8
10
15
Inne i første Torvhuset
Ved steinmur
Ved elveutløpet
Ved sti
Berg ved stien
På døra til eine huset
På murane etter Håkonshallen
På toppen
Ved vatn
Ved vatn
Ved berg av kleberstein
Topp
På toppen
Ved vatn

Nedlastbar pdf-versjon av kartet finn du her: