Fairplay

Fairplay er samlebegrepet for arbeidet for verdi, etikk og haldningsskaping. Dette gjeld ikkje berre regelverk og korleis en behandlar motspelarar på bana, men også oppførsel overfor dommar og publikum, og haldningar utanfor bana.

Fairplay gjeld også for tilskodarar og deira oppførsel overfor motspelarar og dommar.

På Flatraket skal vi behandle alle like bra!

NFF Fair Play – Klikk på bildet for meir info på sidene til NFF

Kampvertar

Kampvertar er ein del av Fair Play arbeidet. Les meir om rollene til kampvertane her.